Lotta Vuoristo disputation

Plats
Helsingfors
Rum
Festsalen
Lotta Vuoristo disputerar i marknadsföring på avhandlingen: Making Sense of Customer Relationships. A Consumer Perspective

Opponent: Professor Per Kristensson, Karlstads universitet
Kustos: Tore Strandvik