Din undervisning under pandemin

Riktlinjer för undervisning, handledning och examination

Uppdaterad 29.3.2021 (ST)

Corona-läget i Vasa har förbättrats och de studerandes nycklar fungerar igen från och med måndag 29.3.2021. Uppmaningen till distansarbete gäller ändå fortfarande och undervisningen fortsätter på distans.

Distansarbete gäller fortfarande i Helsingfors, och byggnaderna hålls fortsättningsvis stängda för studerande. Om lagen om begränsning av rörelsefriheten träder i kraft kan den som behöver jobba på plats på Hanken be att få ett intyg över det av sin chef.

Använd alltid munskydd om du vistas i Hankens utrymmen!

Examinarium är i restriktivt i bruk för snabbledskursernas tenter och för de grundkurser i ekonomiska vetenskaper som planerats som Exam-tenter (följande tentamina i maj). Mognadsproven ordnas i Moodle om inte examinator i undantagsfall väljer att ordna Teams-övervakat prov.

Tips för undervisning och examination på distans på Teaching Labs sida!

Undervisning via Teams

Undervisning kan genomföras online med Teams. Du kan skapa ett team för din kurs och bjuda in studenterna till teamet genom att dela team-koden. I din teammiljö kan du dela material, dela in studenter i grupper och hålla dina onlineföreläsningar (boka tiderna i Teamskalendern eller välj Meet now). Du kan spela in dina föreläsningar och dela dem med dina studenter i Onedrive/Microsoft stream. Här hittar du fler Teamsinstruktioner och hur du delar dina inspelningar i Microsoft Stream med studenter i din kurs.

Håll dina online-föreläsningar under bokade lektionstider (Schema) för att inte skapa krockar med andra kurser. Sträva efter att hålla dina online-lektioner kortare än 90 minuter per gång.

Ett headset (hörlurar och mikrofon) rekommenderas. Har du inte ett eget headset så kan du avhämta ett från receptionen.

Banda lektioner med Ubicast

Du kan också banda lektioner på förhand med Ubicast på egen dator och i vissa klassrum. Se bandningsinstruktioner.

Undervisningsmaterial för självstudier

Om lämpligt självstudiematerial finns att tillgå (videomaterial, litteratur etc) kan du ersätta klassbaserad undervisning med självstudier.  Läs Bibliotekets service under pandemin. Flera förlag erbjuder nu multilicenser på elektroniska böcker.

Läs mer på bibliotekets infosida om tillgången till Quantums databaser (länk ovan).

Tentamina

För att stöda examinatorernas val och beslut gällande examinationsformer på distans, har utbildningsrådet 7.4.2020 godkänt följande:

Alternativa examinationsformer kan vara frågan om test och quiz i Moodle, inlämningsuppgifter/-tenter, reflexionsdagböcker, presentations- eller reflexionsvideor, muntliga förhör eller presentationer i Teams, inbördes utvärdering (peer review) osv. Tentsvar kan bl.a. tidsinställas/-begränsas, randomiseras, plagiatgranskas och korrigeras automatiskt i Moodle. Läs mera om Tentamen i Moodle.   Moodle-workshops ordnas också.

Stressen på Moodle är stor speciellt mot slutet av undervisningsperioderna. Läs mer om Moodles kapacitet och rekommendationer..

=>För att kunna koordinera tentamen ska alla lärare meddela studieenheten om när tentamen kommer att infalla samt vilka examinationsformer som används (maila tenter@hanken.fi).

Examinarium är i restriktivt i bruk för snabbledskursernas tenter och för de grundkurser i ekonomiska vetenskaper som planerats som Exam-tenter (följande tentamina i maj). Mognadsproven ordnas i Moodle. Examinator kan i undantagsfall välja att övervaka provet i Teams.

Tenter i Examinarium kan bokas kl. 8, 11 eller 14. Då ytterdörrarna är låsta p.g.a. pandemiläget öppnar vaktmästarna dörrarna för tentanderna kl. 7.50 (endast i Helsingfors), 10.50 och 13.50.  Rektor kan i särskilda fall besluta om specialarrangemang - kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Jämlik behandling av studerande ska gälla också nu. Likabehandling betyder att alla studerande som är i samma situation bör få samma möjligheter, men inte nödvändigtvis att alla studerande på kursen har samma examinationsform.

De studerande ansvarar fortfarande för att inte fuska – gäller också ansvar att vara den man utger sig att vara, att inte ge ut sina lösenord och att följa anvisningar gällande vad som är individuella uppgifter och vad som görs i grupp.

Handledning av avhandlingar

Det är också viktigt att säkra handledningen av avhandlingar. Handledning via Teamssamtal är ett sätt att göra det, där antingen studenten eller läraren ringer upp den andra via Teams under överenskommen tid. Ett möte kan också bokas färdigt i Outlook- eller Teamskalendern. Här finns videoinstruktioner för Teams

Disputationer

Teams gör det också möjligt att genomföra online-disputationer.

Hjälp och frågor

Behöver du hjälp med Teams, Moodle och andra online-verktyg kan du du kontakta Teaching Lab via Teams. På Teaching Labs sida hitter du information om hur du kan ringa videosamtal till oss under mottagningstiderna. Datacentralen hjälper med tekniska lösningar på help(at)hanken.fi . Du kan också maila teachinglab(at)hanken.fi.

Om du har frågor om Corona kan du maila corona-info(at)hanken.fi. Eposten läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet.