|
Hanken är med och bygger upp ett nytt svenskt vägledningscentrum i Helsingfors. Centret grundas med medel som Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut som specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen i Finland.
|
Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisning
|
Hanken och Massachusetts Institute of Technology inleder samarbete inom forskning i humanitär logistik och innovationer.
Tags
|
Läs mera om Helsingforsalliansen och Vasa högskolekonsortium.