samarbete

News: 
16.2.2017
Hanken är med och bygger upp ett nytt svenskt vägledningscentrum i Helsingfors. Centret grundas med medel som Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut som specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen i Finland.
News: 
24.5.2016
Hanken och Massachusetts Institute of Technology inleder samarbete inom forskning i humanitär logistik och innovationer.
News: 
6.5.2016
Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisning