|
Instruktioner för Sök-sidan i Sisu
|
Samarbete över gränserna har varit i fokus i en ny kurs om Kvarkenområdet, som Hanken tillsammans med Umeå universitet gett i vår. Studenterna har fått en inblick i vilka utmaningar och möjligheter det finns för företag i Kvarkenregionen.
|
På den här sidan hittar du länkar till Moodle, en plattform för kursmaterial, Sisu, samt Exam, programmet för e-tentamina. Mera information om Hankens kurser och studieplaner finns i Sisu.