|
Hanken har en ny modell för premiering av undervisning. Det är en unik helhetsmodell som går ut på att uppmuntra, belöna och ge erkännande för kvalitet i undervisningen för lärare som presterar bra.
|
Premiering och incitament för högklassig undervisning i Hanken