internationell student

News: 
27.12.2018
Hankens internationella studenter ger ett klart godkänt betyg för undervisningen. På många områden rankas högt i en nationell jämförelse.
News: 
27.9.2017
International Talent Programme är ett unikt initiativ i Finland för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande.
News: 
13.7.2017
Hanken lanserar i höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.