| Personalinfo

Personalinfo

|
Tre amerikanska forskare kommer att gästa Hanken under våren 2021 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center. Professorerna Nezih Altay, Brian Gibson och Leigh Anne Liu kommer att forska vid Hanken och hålla öppna seminarium om sina resultat. Mera information om seminarierna publiceras på Hankens webbsidor under våren.
|
Hankens styrelse har på sitt möte 1.3.2021 utsett Charlotta Collén, politices licentiat, till ny direktör för den enhet vid Hanken som ansvarar för forskning, näringslivsrelationer och internationella ärenden.
|
Christina Dahlblom har utsetts till Professor of Practice vid institutionen för företagsledning och organisation från och med den 3 november 2020. Dahlblom vill bidra till att skapa ännu tätare nätverk och dialog mellan Hanken och näringslivet, för att hjälpa Hanken utveckla samarbete, forskning och undervisning som ger mervärde för både Hanken, företag och samhället.
|
Hanken ordnar ett infotillfälle om pension och pensionsprocessen.
|
ED Jan Sten har utsetts till ny direktör för Hanken Business Lab – Stugan i Vasa från och med 1.10.2019. Förordnandet är treårigt.
|
Journalisten Camilla Berghäll har utsetts till kommunikatör på Hanken från och med 26.11.2018. Camilla har tidigare jobbat som nyhetsjournalist på Svenska Yle.
|
Tre nya professorer har börjat sitt värv vid Hanken: David Grant, Ari Hyytinen och Petra Sund-Norrgård. Installationsceremonin för dessa tre hålls i samband med Hanken Research Day 14.11.2018.
|
Eftersom Hankens styrelse kommer att fatta beslut gällande Hankens nya styrkeområden på styrelsemötet den 25.10, kommer de befattningar som riktas till personalen (i enlighet med personalinstruktionen) att lediganslås efter styrelsens möte.
|
Hanken kommer från och med 1.1.2019 att ha tre övergripande serviceenheter. Varje enhet leds av en direktör vars förman är rektor. Dessa direktörer har nu utsetts och inleder sitt arbete 1.10.2018.
|
Hankens reseförsäkringsvillkor har uppdaterats och omfattar numera även doktorander och icke anställda som reser för Hankens räkning.