| 11.05.2022

Personalcoaching: "Jag lär mig inte bara saker om mig själv utan jag utvecklas också när jag förstår andra bättre”

Personer diskuterar i Metaskills-coachingen
Hanken erbjuder sin personal ett coaching-program som tittar närmare på hur man kan hantera arbetslivets förväntningar, arbetsbelastningen, tidshantering och hur lära sig mera om social interaktion. Kärnan i budskapet är hur vi kan skapa en så bra arbetsvardag och -gemenskap som möjligt.

Initiativtagare till pilotprogrammet som nu ges på Hanken är vår Professor of Practice Christina Dahlblom. Så här beskriver hon hur det gick till då Metaskills for worklife flow-programmet skapades:

- Jag har hållit många liknande program på olika bolag och gemensamt för dem alla är att man bett om hjälp först då personalen fått problem. De flesta arbetstagare kämpar ändå med samma utmaningar överallt. Min dröm är att studenterna skulle få det här stödet redan under studietiden, men pilotprogrammet ville vi göra för personalen.   

Det viktiga för planeringsgruppen, där också coacharna Eeva Jaakonsalo och Åse Fagerlund ingick, var att man skulle kunna förverkliga träffarna på plats. Lyckligtvis lättade coronarestriktionerna precis i tid så att man har kunnat samlas, eftersom en del av syftet är att personalen ska kunna skapa nya nätverk. Förutsättningarna för detta är nu väldigt goda då gruppen består av såväl forskare, lärare som administratörer.

Gruppen på 18 deltagare har haft ett par träffar och kommit igång med sitt arbete. Vi tog några kursdeltagare på pulsen för att höra hur vad det tycker om coachingen.

Varför deltar du i programmet?

- Jag gick med i programmet för att reflektera över mitt sätt att göra saker på jobbet och i livet och för att söka nya perspektiv som jag kan förbättra. Jag ville också ha miljöombyte från arbetsrutinerna i Vasa och träffa fler kolleger på Hanken i Helsingfors, säger Man Yang, forskardoktor på institutionen för företagsledning och organisation.

- Min första reaktion var att inte delta, helt enkelt i.o.m. att ”den lata” i mig konstaterade att det innebär extra jobb, tid och energi, men jag tyckte ändå att det var jättefint att Hanken satsar på sina anställda med ett sådant här program, och resumén på alla tre coacharna var för imponerande för att tacka nej, konstaterar Johanna Liljequist, internationell koordinator.

-Jag ville lära mig att bättre använda mina styrkor i mitt arbete. Min position är ny på Hanken och därför tänkte jag att programmet även kunde hjälpa mig att balansera mellan olika förväntningar och att prioritera i mitt arbete. Programmet har, speciellt efter pandemin, även varit ett utmärkt tillfälle att få kontakt med både nya och gamla goda kollegor, tycker Henna Konsti, integrations- och karriärkoordinator.

Vad tycker du så här långt?

- Hittills har jag tyckt bra om det. Många av de ämnen vi diskuterar är faktiskt relaterade till mitt eget forskningsfält så det är inte alltid nytt stoff för mig, men jag gillar verkligen att lyssna på vad både ledarna och kollegorna har att säga. Det som har varit intressant för mig personligen är att jag inte bara lär mig saker om mig själv, utan utvecklas också då jag förstår andra bättre genom att lyssna på dem, tycker Steven Schoenmaker, doktorand på institutionen för marknadsföring.

- Sessionerna har varit bra och energigivande! Jag har fått kontakt med personer jag annars inte skulle träffa och det är intressant att märka att vissa insikter är gemensamma för alla oberoende av uppgift på Hanken. För att få ut maximal nytta av programmet borde man också göra uppgifterna vi får mellan träffarna, men det har jag inte riktigt kommit igång med ännu. Vissa element funderar jag nog på mycket efteråt, konstaterar Charlotta Niemistö, projektledare vid kompetenscentret GODESS.

Vem tror du skulle kunna ha nytta av programmet i framtiden ifall det ordnas flera rundor?

- Jag tror det är viktigt att man är redo att reflektera kritiskt över sitt sätt att jobba. Det skulle vara bra om det ordnades ett eget program för cheferna på Hanken, eftersom det finns många strukturella utmaningar som den enskilda individen inte kan påverka även om man kan identifiera dem här i programmet. Då skulle cheferna förstå sammanhanget om medarbetaren för fram önskemål i t.ex. utvecklingssamtalen, påpekar Niemistö.

– Jag tycker att vi borde erbjuda en liknande workshop till studenterna. Det skulle vara till stor hjälp för studenterna att förstå sig själva, vad som driver dem, och speciellt nyttigt att förstå varandra bättre, konstaterar Schoenmaker.