| 04.04.2022

Hanken söker rektor via två parallella rekryteringsprocesser - arbetet pågår fram till maj

I rekryteringen av ny rektor som inleddes 10.3.2022 genomförs genom två parallella processer. Dels har sökande själva kunna lämna in ansökan, dels arbetar en extern konsult med direktrekrytering. Båda kanalerna har varit aktiva och tagit fram kandidater som uppfyller de formella kraven.

Ansökningstiden för den öppna ansökan tog slut 30.3.2022. Nu pågår en genomgång av kandidaterna. Slutkandidaterna kommer att vara klara i medlet av maj då Hankens styrelse gör de slutliga intervjuerna. Målet är att styrelsen utser rektor på sitt möte den 25 maj 2022.

Hanken står inför ett val av rektor ett år tidigare än väntat då nuvarande rektor Karen Spens blev vald till rektor för BI Norwegian Business School från och med 1.8.2022.

Då endast de personer som sökt via den öppna ansökningen är offentlig information väljer Hanken att inte just nu ange namnen på sina offentliga publikationskanaler.

Mer information om ansökningsprocessen ger styrelsens ordförande
Christoph Vitzthum
e-post: christoph.vitzthum@fazer.com