| 09.12.2021

Daniel Pasternack ny Professor of Practice vid Hanken

ED Daniel Pasternack har 1.10.2021 blivit utnämnd till Professor of Practice vid Hanken för en period på tre år. Pasternack har en bakgrund som företagare och är VD för förmögenhetsförvaltningsbolaget Elite Alfred Berg.

Daniel Pasternak

Datalabbet Quantum vid Hanken kombinerar högteknologi med ekonomi och satsar stort på digitalisering och utnyttjande av stora mängder data. Genom olika evenemang, forskning och undervisning, vill man på Quantum gå i bräschen för så kallat datadrivet beslutsfattande och värdeskapande.

- Daniel Pasternack har en gedigen bakgrund från den finansiella sektorn och ett väldigt brett nätverk som han ställer till Hankens förfogande, säger Benjamin Maury, direktör för Quantum.  Han kommer att vara med och utveckla verksamheten vid Quantum så att vi är relevanta även i framtiden, fortsätter han.

Pasternack medverkar också i Quantums evenemang, som till exempel Hackathonen som ordnades 3-5.12.2021 och deltar även i utvecklingen av kurser. Till våren lanseras en ny kurs inom datadrivet beslutsfattande där Pasternack engagerat storföretag som aktiva medarrangörer i kursen.

- Hanken har alltid varit stark på att bygga kunskap och forskning som gynnar affärslivet och samhället som helhet. Jag ser fram emot att kunna ge min erfarenhet från tjänsteproduktion inom finansbranschen till Hankens förfogande och hoppas att vi inom Hanken Quantum kan skapa ett nytt sätt att främja både undervisning och forskning inom datadrivet värdeskapande, säger Daniel Pasternack.

- Datadrivna affärsmodeller, beslutsfattande och analys är en mycket central del av de flesta företags värdekedja och det är viktigt för framtidens anställda och företagsledning att ha verktygen och förståelsen för detta för att kunna vara konkurrenskraftig, fortsätter han.

ED Peter Sarlin utnämndes till Professor of Practice vid Hanken redan år 2017 och han har nu fått förlängt engagemang till 31.8.2022. Sarlin, som är företagare inom AI och maskininlärning, kommer också att vara verksam vid datalabbet Quantum. Han har även gästföreläst på Hankens kurs Strategic Growth Investing.