| 06.02.2023

Professor Jennie Sumelius: Hur skapar man en företagskultur om de anställda aldrig är på kontoret?

Jennie Sumelius ny professor vid Hanken
ED Jennie Sumelius har utsetts till professor i företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan. Professor Sumelius har en lång bakgrund på Hanken både som student och som arbetskollega på olika positioner.

Sumelius håller sitt installationstal i en ceremoni på Hanken 14.3.2023. Opens in new window

Hon har tidigare jobbat på Vasa universitet och Handelshögskolan i Stockholm och varit gästande forskare på både University of Melbourne och University of New South Wales i Sydney.

- Vi har alltid haft en väldigt bra stämning på Institutionen för företagsledning och organisation, säger Sumelius. Det var lätt att komma tillbaks och jobba för Hanken då kollegerna är så trevliga, fortsätter hon.

Genom åren har Sumelius övergripande forskningsintresse varit personalledning i multinationella företag. Det handlar om personalpraktiker i stora företag som är verksamma i många olika länder. I vilka fall kan man ha samma praktiker och när måste man anpassa sig?  

- Man är beroende av de individuella landskontexterna och kan inte göra allt precis på samma sätt i Kina som i Finland, Tyskland eller Brasilien. Samtidigt vill man ju inte heller uppfinna hjulet på nytt och göra allt skräddarsytt för varje kontext, säger Sumelius.

För närvarande håller hon på att avsluta ett forskningsprojekt som granskar hur arbetets natur har förändrats bland kunskapsarbetarna då man i allt mindre grad är beroende av att jobbet utförs en viss tid och på en viss plats. I och med detta ändras också sättet man leder människor.

- Mitt fokus ligger på HR:s roll i detta. När kontexten ändras och blir mer virtuell och hybrid,  måste man tänka om även då det gäller att leda människor. Hur kan man försäkra sig om att alla känner sig sedda och hörda och kan delta? Hur skapar man en företagskultur på distans, frågar sig Sumelius.  

Åsikterna om när- och distansarbete och proportionen mellan dem går starkt isär. HR måste ta ställning till vilka regler som ska gälla för när- respektive distansarbete, och hur man jobbar för att åstadkomma inklusion och skapa vi-anda.

Jennie Sumelius är uppvuxen i Singapore och levde en mycket annorlunda barndom jämfört med sina jämnåriga i Finland. Staden i sig var annorlunda då och hon brukade åka på lägerskola och tälta i djungeln på ön Sentosa tillsammans med sina klasskamrater.
 
Text och bild: Marlene Günsberg