upphandling

News: 
13.9.2016
Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp levereras.