|
Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp
levereras.