HUMLOG-institut

News: 
1.11.2016
Hankens forskningsinstitut inom humanitär logistik, HUMLOG Institute, har slutit avtal om projektpartnerskap om utbildning inom logistik.
News: 
16.5.2016
HUMLOG-institutet vid Hanken partner i iTrack forskningsprojekt finansierat av EU.