| 01.04.2021

HNPW- Humanitarian Networks & Partnerships Week 2021 Online evenemang

HPNW_Register
HUMLOG-institutet kommer att delta i fyra av de många sessionerna vid den HNPW- Humanitarian Networks & Partnerships Week 2021 Online-evenemang 19.4.-7.5. 2021. Registrering till evenemanget och de olika sessionerna behövs.