HNPW Event: Continuity of activities during pandemics

Plats
Online
HUMLOG Institutet kommer att delta i fyra av de många sessionerna vid HNPW- Humanitarian Networks & Partnerships Week 2021 Online-evenemang 19.4.-7.5. 2021. Registrering till evenemanget och till de olika sessionerna behövs.

¨Continuity of activities during pandemics¨ av Biträdande Professor Diego Vega och Doktorand Felicia Saiah, Hanken Svenska Handelshögskolan

Mål:
Medan världen reagerade på Covid-19, måste länder som redan var i behov av humanitärt bistånd innan pandemin, kämpa inom flera områden - med otillräckliga resurser- för att säkerställa tillräcklig hälsovård för sina medborgare. Denna session presenterar och diskuterar hur en medicinsk humanitär organisation säkerställde kontinuitet i deras verksamhet under pandemin.

Förväntade resultat:
Denna session syftar på att inleda diskussionen om strukturella förändringar som behövs inom den humanitära sektorn för att förbereda och svara på ett globalt hot som Covid-19 pandemin.