Svenska handelshögskolans inskription i Vasa

Plats
Vasa
Festsalen inför inskriptionen
Svenska handelshögskolans inskription äger rum tisdagen den 3 september 2024 kl. 13.00 i Hankens festsal i Vasa.

Program

Musik / Music

Rektors tal / Rector’s speech
Rektor / Rector Ingmar Björkman

Studentkårens hälsning/ The Student union's greeting
Studentkårens styrelseordförande / Chair of the board of the Student Union Sofie Eriksson

Musik / Music 

 

AKADEMISK PROCESSION

Akademistaten samlas i administrationsskorridoren kl 12.50 och tågar in när den övriga publiken har intagit sina platser. För att understryka det solenna i aktens karaktär önskas att nedan nämnda direktiv beaktas:

Den som deltar i den akademiska processionen klär sig i svart (mörk kostym för herrarna och "den lilla svarta" alt. svart och vitt för damerna). 
De som har doktorshatt bär den på vänster arm.
För den som sitter i publiken är klädseln fri. 

Så många som möjligt från den akademiska personalen ska delta i processionen. Man behöver inte ha en doktorshatt för att delta. 

Processionsordning:

- Rektor 
- Prorektorerna 
- Professorer i anciennitetsordning 
- All övrig akademisk personal
- Direktörerna för de tre administrativa enheterna, personer med doktorsexamen går först