|
27.10.2017
Lotta Vuoristo disputerar i marknadsföring på avhandlingen: Making Sense of Customer Relationships. A Consumer Perspective
|
16.05.2016
EM Yamin Xie disputerar i ämnet finansiell ekonomi på avhandlingen " Essays on corporate finance and governance”
|
EM Gustav Medberg disputerar i marknadsföring torsdagen den 28 april 2016.