Svenska handelshögskolans inskription i Helsingfors

Plats
Helsingfors
Festsalen inför inskriptionen
Svenska handelshögskolans inskription äger rum måndagen den 2 september 2024 kl. 14.00 i Hankens festsal i Helsingfors.

Program

Akademisk procession
Academic procession 

Musik 
Music

Rektors tal / Rector’s speech
Rektor / Rector Ingmar Björkman

Styrelsens hälsning / The Board’s greeting
Styrelsens ordförande / Chair of the Board Christoph Vitzthum

Studentkårens hälsning/ The Student union's greeting
Studentkårens styrelseordförande / Chair of the board of the Student Union Sofie Eriksson

Stefan Larssons "Dare to Dream" - stipendium
Stefan Larsson’s ¨Dare to Dream¨ scholarship

Musik
Music 

Akademisk procession
Academic procession 

 

 

AKADEMISK PROCESSION

Akademistaten samlas i korridoren på andra våningen kl 13.50 och tågar in när den övriga publiken har intagit sina platser. För att understryka det solenna i aktens karaktär önskas att nedan nämnda direktiv beaktas:

Den som deltar i den akademiska processionen klär sig i svart (mörk kostym för herrarna och "den lilla svarta" alt. svart och vitt för damerna). De som har doktorshatt bär den på vänster arm.

För den som sitter i publiken är klädseln fri. 

Så många som möjligt från den akademiska personalen ska delta i processionen. Man behöver inte ha en doktorshatt för att delta. 

Processionsordning:

- Rektor 
- Prorektorerna 
- Professorer i anciennitetsordning 
- All övrig akademisk personal
- Direktörerna för de tre administrativa enheterna, personer med doktorsexamen går först