| 06.07.2017

HANKEN RETURNS inbringade 11,8 milj. euro

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. De insamlade medlen matchas av staten och stärker Hankens grundkapital.

Samtliga finländska universitet har drivit aktiva kampanjer och insamlingsresultatet placerar Hanken som fjärde största donationsmottagare, och mätt i relation till antalet examensstuderande så är Hanken den största mottagaren med bred marginal.- Kampanjresultatet är långt över alla förväntningar och vi är djupt tacksamma för det breda stöd Hanken har bland sina alumner, samarbetspartners och vänner. Tack vare stödet kan Hanken fortsätta utvecklas som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola med högklassig utbildning och forskning, säger rektor Karen Spens.Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS lanserades 10.12.2014 och pågick till 30.6.2017. Totalt 944 donatorer bidrog till kampanjen med ett totalbelopp om 11 827 050 euro till kampanjen. De insamlade medlen riktas till högskolans grundkapital ur vilket endast avkastningen används. Målet med kampanjen var att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64