| 15.12.2015

Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hanken

Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning på företagsledningens område, i första hand i Finland men även i internationella sammanhang. Detta är stiftelsens andra donation till kampanjen, den första på 250.000€ gjordes i december 2014. Läs hela pressmeddelandet här.