| 30.03.2017

Stiftelsen Tre Smeder donerar ytterligare 250000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Stiftelsen Tre Smeder på 250 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Detta är den andra donationen och Stiftelsen Tre Smeder har därmed donerat totalt 1 000 000 euro till kampanjen.

-Med denna donation vill Stiftelsen Tre Smeder medverka till att skapa förutsättningar för Hanken att på lång sikt bibehålla den högklassiga undervisningen och forskningen vid högskolan, säger Stiftelsen Tre Smeders ombudsman Patrik Lerche.-Stiftelsens donationer möjliggör satsningar inom utbildning och forskning och bidrar till att Hanken kan höja nivån på verksamheten. Vi är djupt tacksamma för denna tilläggsdonation och för att Stiftelsen Tre Smeder än en gång visar sitt förtroende för Hanken, säger rektor Karen Spens.Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca 8,1 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64