| 09.05.2016

Hankens medelinsamlingskampanj når 5 miljoner euro

Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 100.000€ till Hanken.

Detta är stiftelsens tredje donation till kampanjen vilket innebär att stiftelsen donerat sammanlagt 600.000€ till Hanken. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning på företagsledningens område, i första hand i Finland men även i internationella sammanhang.

”Vi är otroligt hedrade av att Marcus Wallenbergs Stiftelse återigen visat förtroende för Hanken. Det betyder mycket för framtiden”, säger rektor Karen Spens.

”Det är också ett väldigt bra resultat att vi nått fem miljoner med drygt ett år kvar av kampanjen”, fortsätter Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat över fem miljoner euro. Staten har förbundit sig vid att matcha de insamlade medlen med upp till tre euro per insamlad euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Ytterligare information:
Camilla Wardi, Fundraisingchef
tfn 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi