| 19.04.2017

Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar två miljoner euro till Hanken

Hanken har mottagit en donation på två miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Detta är stiftelsens andra donation till kampanjen HANKEN RETURNS och den sammanlagda donationen uppgår därmed till tre miljoner euro.

Med denna donation önskar stiftelsens styrelse att ytterligare stärka Hankens internationellt framstående forskning och undervisning i ekonomi. Stiftelsen vill även stärka Hankens finansiella ställning och dess internationella konkurrenskraft.- Vårt ändamål är att stöda högklassig forskning och utbildning och vi har sett att satsningar på Hanken ger resultat. Även denna donation ser vi som ett sätt att försäkra att verksamheten även i framtiden håller en hög nivå, säger stiftelsens styrelseordförande Nils Ittonen.-Donationen ger oss en stark grund för att fortsätta våra satsningar och vi känner både tacksamhet och ödmjukhet för stiftelsens beslut. Det visar på ett fortsatt förtroende för Hanken och är en bekräftelse att vi är på rätt väg, säger rektor Karen Spens.Detta är kampanjens största donation och i med donationen har Hanken samlat in över 10 miljoner euro.-Att kampanjen nått 10 miljoner är ett bevis på att man skall sikta högt och arbeta målmedvetet. Det är med gemensamma krafter som Hanken nått denna milstolpe och det är på denna väg vi fortsätter att bygga upp ett starkt framtida Hanken, konstaterar Spens.Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca 10,2 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64