| 24.06.2015

Internationellt pris för bästa rapport om ansvarsfull ekonomutbildning

Hanken tilldelades internationellt pris för bästa rapport om ansvarsfull ekonomutbildning för andra gången.

Svenska handelshögskolans rapport om framsteg i arbetet för en ansvarsfull ekonomutbildning har för andra gången tilldelats pris för sin PRME-rapport. Priset 2015 Recognition of Excellence Award ges som erkänsla för hur Hanken rapporterar om sina framsteg och mål för ansvarsfull ekonomutbildning.

Priset delades ut åt sju av de ca 500 universitetsmedlemmar världen runt som skrivit på FN principerna för ansvarfull ekonomutbildning (UN Principles for Responsible Management Education PRME). Priset tilldelades på PRME Global Forum i New York den 23 juni 2015.

Vinnarna valdes ut med hjälp av en så kallad double blind-metod vilket innebär att samtliga rapporter utvärderats av två av varandra oberoende personer. Hanken fick Excellence Award i kategorin för universitet som har rapporterat minst två gånger. Tre andra universitet fick pris i samma kategori. Hanken är det enda universitetet som har fått priset två gånger. Hankens rapport belönades med motiveringen att rapporten stod för nydanande och innovativ rapportering som kan stå som modell för samtliga PRME-medlemmar.

- Att vi för andra gången i rad får denna internationella utmärkelse bekräftar vår position som en föregångare i att integrera ansvarsfullhet i utbildningen. Att på ett effektivt sätt kunna rapportera om våra aktiviteter och ställa upp påtagliga mål för dessa är en central del av Hankens målmedvetna hållbarhetsstrategi, säger Nikodemus Solitander som koordinerar PRME-arbetet vid Hanken.

Hanken var det första finländska universitetet att skriva under FNs principer för ansvarsfull ekonomutbildning år 2008. Högskolans medvetna arbete fick erkänsla år 2013 då Hanken utsågs till medlem av PRME Champions Leadership Group, en grupp på 30 internationella högskolor som globalt skall leda arbetet kring utvecklandet av arbetet kring ansvarsfull ekonomutbildning. Samma år fick Hanken för första gången priset för bästa PRME rapport.

Läs mer om Hanken och PRME samt ladda ner rapporten via följande länk: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/internationella-natverk/prme-principles-responsible-management-education

 

Tilläggsinformation:

 

Tags