BBC-film 'Aiming Higher' om samhällsansvar på Hanken

Clip from BBC Aiming Higher film about Hanken
Hanken Svenska handelshögskolan har blivit utvald som ett av de 21 universitet globalt och enda nordiska universitetet, som deltar i serien Aiming Higher som görs av BBC StoryWorks.

Syftet med serien Aiming Higher är att uppmärksamma universitetens viktiga roll i att förändra samhället genom att skapa välstånd och innovationer. För det här ändamålet har BBC StoryWorks samarbetat med International Association of Universities (IAU) och dess medlemmar och producerat 21 minidokumentärer som belyser universitetens insatser.

IAU och BBC har särskilt uppmärksammat Hankens arbete inom PRME Opens in new window , principerna för ansvarsfull ekonomutbildning, som Hanken var det första universitetet i Finland att underteckna. Dessutom tar man fasta på Hanken & SSE:s integrationsprogram Business Lead där utbildade flyktingar och immigranter bereds möjlighet att ta en plats på arbetsmarknaden i Finland. Dokumentären belyser också läroämnet humanitär logistik, där Hanken är den enda läroinrättningen i Finland att erbjuda magisterstudier i ämnet.

Minidokumentären med Hanken i fokus publicerades 22.11.2019.

Läs mera på IAU:s portal om Aiming Higher Opens in new window  och se filmen här nedan.