Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för företagsledning och organisation.

Institutionens prefekt: Professor Sören Kock, Vasa.

Besöksadress i Helsingfors: Arkadiagatan 28 A, 5 vån.
Besöksadress i Vasa: Biblioteksgatan 16

Service för studerande: Om du har frågor angående kurser, överföring av studiepoäng från andra universitet samt registrering av vitsord, kontakta då institutionens amanuens Tanja Dahlgren-Broman.

Om du har frågor som berör studier inom ämnet så kan du vända dig till:

  • Företagsledning och organisation:
    Professor Sören Kock
  • Entreprenörskap, företagsledning och organisation:
    Professor Joakim Wincent
  • Informationsbehandling:
    Universitetslektor Mikael Laakso
Пользователи
Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Researcher
Doctoral Student
Professor Emeritus
Assistant Professor
Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Professor of Practice
Professor
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Project Coordinator
Doctoral Student
Professor
Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Research Assistant
Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Affiliated Researcher
Associate Professor (Tenure Track)
Project Researcher
Professor
Doctoral Student
Associate Professor (Tenure Track)
Affiliated Researcher
Assistant Professor (Tenure Track)
Doctoral Student
Teacher (hourly paid)