Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för företagsledning och organisation.

Institutionens prefekt: Professor Sören Kock, Vasa.

Besöksadress i Helsingfors: Arkadiagatan 28 A, 5 vån.
Besöksadress i Vasa: Biblioteksgatan 16

Service för studerande: Om du har frågor angående kurser, överföring av studiepoäng från andra universitet samt registrering av vitsord, kontakta då institutionens amanuens Tanja Dahlgren-Broman.

Om du har frågor som berör studier inom ämnet så kan du vända dig till:

Пользователи
Affiliated Researcher

+358 40 352 1507

Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Postdoctoral Researcher
Assistant Professor

+358 40 352 1302

Doctoral Student
Postdoctoral Researcher

+358 40 352 1499

Professor of Practice
Departmental Secretary

+358 40 352 1496

Ehrnrooth Professor in Management and Organisation

+358 40 352 1318

Doctoral Student
Research Coordinator

+358 50 343 6607

Doctoral Student
Tre smeder Professor

+358 40 352 1420

Postdoktoral forskare

+358 50 566 4589

Affiliated Researcher
Distinguished Fellow
Doctoral student
Associate Professor in management and organisation

+358 40 352 1278

Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Projektplanerare
Doctoral Student
Professor Emerita / Emeritus

+358 40 352 1206

Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral student
Doctoral Student
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Assistant Professor

+358 40 352 1551

Professor in Entrepreneurship and Management

+358 50 525 6709

Doctoral Student
Doctoral Student

+358 40 352 1501

Doctoral Student

+358 40 352 1501

Associate Professor

+358 40 352 1271

Awaiting contract

+358 50 472 6875

Doctoral Student
Visiting professor
Affiliated Researcher
Forskardoktor (tenure track)

+358 50 321 9676

Doctoral Student