Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för företagsledning och organisation.

Institutionens prefekt: Professor Sören Kock, Vasa.

Besöksadress i Helsingfors: Arkadiagatan 28 A, 5 vån.
Besöksadress i Vasa: Biblioteksgatan 16

Service för studerande: Om du har frågor angående kurser, överföring av studiepoäng från andra universitet samt registrering av vitsord, kontakta då institutionens amanuens Tanja Dahlgren-Broman.

Om du har frågor som berör studier inom ämnet så kan du vända dig till:

Пользователи
Affiliated Researcher

+358 40 352 1507

Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Postdoctoral Researcher
Doctoral Student
Assistant Professor

+358 40 352 1302

Project Assistant
Doctoral Student
Doctoral Student
Postdoctoral Researcher

+358 40 352 1499

Professor of Practice
Departmental Secretary

+358 40 352 1496

Ehrnrooth Professor in Management and Organisation

+358 40 352 1318

Doctoral Student
Research Coordinator

+358 50 343 6607

Doctoral Student
Tre smeder Professor

+358 40 352 1420

Postdoktoral forskare

+358 50 566 4589

Affiliated Researcher
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Associate Professor in management and organisation

+358 40 352 1278

Project Researcher
Affiliated Researcher
Projektplanerare
Doctoral Student
Professor Emerita / Emeritus

+358 40 352 1206

Affiliated Researcher
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Associate Professor (tenure track)
Doctoral Student
Doctoral Student
Assistant Professor

+358 40 352 1551

Professor in Entrepreneurship and Management

+358 50 525 6709

Doctoral Student
Doctoral Student

+358 40 352 1501

Doctoral Student

+358 40 352 1501

Associate Professor

+358 40 352 1271

Awaiting contract

+358 50 472 6875