Image
Table set with a few doctoral hats

Наука

Докторантура в Ханкен
Hankens styrkeområden
Våra styrkeområden
• Konkurrensanalys och servicestrategi
• Finansiering, redovisning och företagsstyrning
• Ansvarsfull organisering
• Att leda för tillväxt och välmående
Forskningsprojekt: Företaget som politisk aktör
Vad får företag att engagera sig politiskt för strängare reglering av företagsansvar? Ett nytt forskningsprojekt som i år fick finansiering från Finlands Akademi undersöker frågan med utgångspunkt i en kampanj som ägde rum inför riksdagsvalet 2019.
Forskningsprojekt Företaget som politisk aktör
Hanken hedersdoktor
Estlands president och Helsingfors borgmästare bland Hankens hedersdoktorer
Hanken Svenska handelshögskolan firade 110 år och promoverade 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.
Sök till Hankens doktorandutbildning
Hankens forskarskola erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsintensiv handelshögskola. Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander.
Hankens doktorandutbildning

Ханкен постоянно совершенствует знания о бизнесе и обществе благодаря научно-исследовательской деятельности, которая отличается актуальностью и значимостью для компаний и крупных корпораций. Мы очень активная в науке бизнес-школа, и все наши действия построены на нашем собственном опыте исследования. Научным исследованиям способствуют все курсы и программы Ханкен, особенно наша кандидатская программа

Основные специальности: