Image
Table set with a few doctoral hats

Наука

Докторантура в Ханкен
Hankens styrkeområden
Våra styrkeområden
• Konkurrensanalys och servicestrategi
• Finansiering, redovisning och företagsstyrning
• Ansvarsfull organisering
• Att leda för tillväxt och välmående
Forskningsprojekt: Nödhjälp i konfliktområden
Pengar eller konkreta varor? Forskarna inom projektet som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden.
HUMLOG aid in conflict zones
En mans händer i meditationsställning.
Mindfulness hjälper anställda att bekämpa utbrändhet
Träning i mindfulness har hjälpt många att hitta vägen till ökad koncentration och bättre stresshantering på kontoret, visar en färsk doktorsavhandling. Meditationstekniken kommer emellertid inte att kunna ersätta god arbetsledning.
Sök till Hankens forskarutbildning
Hankens forskarutbildning erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsorienterad handelshögskola. Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander.
Hankens doktorandutbildning

Ханкен постоянно совершенствует знания о бизнесе и обществе благодаря научно-исследовательской деятельности, которая отличается актуальностью и значимостью для компаний и крупных корпораций. Мы очень активная в науке бизнес-школа, и все наши действия построены на нашем собственном опыте исследования. Научным исследованиям способствуют все курсы и программы Ханкен, особенно наша кандидатская программа

Основные специальности: