| 10.04.2024

Ny forskning avslöjar moraliska motiv bakom skattebetalningar och skattefusk

Vad motiverar människor till att betala sin skatt? Och vilka faktorer avgör om man fördömer skattefusk eller ej? Ny forskning avslöjar den komplexa moralpsykologin bakom varför människor betalar skatter eller undviker dem och ger insikter i hur digital finansiell teknik kan påverka vårt etiska beslutsfattande.

I sin doktorsavhandling förklarar Jori Grym bland annat varför vissa människor gladeligen betalar sin skatt men inte nödvändigtvis fördömer skatteflyktingar, och varför de som ogillar skattefusk ändå inte känner tillfredsställelse över att betala skatt.

- Det verkar som att människor som vill det allmännas bästa upplever positiva känslor när de betalar skatt och inte bekymrar sig så mycket över dem som är i den gråa ekonomin. Å andra sidan har vi människor som har en stark pliktkänsla att lyda lag och ordning och starkt fördömer skattefusk, men ändå inte känner glädje av att uppfylla sina skatteförpliktelser, förklarar Grym.

I sin forskning visar Grym också att uppfattningen om dem som handlar med virtuella valutor skiljer sig från uppfattningen om dem som handlar på börsen och att det här påverkar i sin tur hur man fördömer deras handlingar. Skattflykt ansågs vara mindre oetiskt när det gjordes med kryptovalutor jämfört med traditionell aktiehandel.

- Människors uppfattning om kryptovalutamäklarnas moral var positivare. Detta ledde till att de bedömde exakt samma handling av skattefusk som mindre oetisk när kryptovalutor var involverade jämfört med aktier, säger Grym.

Jori Grym påpekar att när ny teknik förändrar marknaderna bör vi aktivt se till att nya innovationer bygger på etiska principer redan från början. Annars riskerar uppfattningen av rätt och fel att snedvridas av omedvetna fördomar som orsakas av nya finansiella instrument.

Du kan läsa hela avhandlingen här:
Judging Decisions : Essays on Moral Judgement and Ethical Decisions in the Context of Tax Morale

Mer information:
Jori Grym
E-post: jori.grym@hanken.fi

Jori Grym disputerar på sin avhandling den 19 april kl. 14,00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.
Disputationen kommer att hållas som hybrid. Deltagarna kan delta på plats eller via videokonferens.
Videolänk Jori Grym

Opponent Vincent Somville, Norges handelshøyskole
Kustos: Jaakko Aspara

Foto: Towfiqu barbhuiya / Unsplash