| 21.03.2024

Ny studie: Företag som kan improvisera har större chans att ta sig in på internationella marknader

Man and woman shaking hands in a meeting room
Företag med hög improvisationskapacitet har större chans att lyckas när de tar sig in på nya marknader visar en ny studie från Svenska handelshögskolan (Hanken).

– Marknadsstörningar som pandemier, energikriser, geopolitiska spänningar, inflation och störningar i försörjningskedjor skapar hinder för företag som vill komma in på nya marknader. Vår studie indikerar att företag som har dynamisk improvisationsförmåga är bättre på att lära sig och kan anpassa sig snabbare än andra uppstartsbolag, säger Mika Gabrielsson, professor i marknadsföring vid Hanken.

Mika Gabrielsson i en solig korridor med grönväxter
Professor Mika Gabrielsson

Gabrielsson genomförde studien med Sylvie Chetty (Uppsala universitet och Östra  Finlands universitet) och Peter Gabrielsson (Vasa universitet). Studien, som publicerades i Journal of World Business, undersökte nio företag från Finland och Nya Zeeland och deras fem inträden på utländska marknader, det vill säga totalt 45 marknadsinträden. 

I analysen identifierades tre dynamiska improvisationsförmågor: att bygga, modifiera och utöka den operativa improvisationskapaciteten. De tre viktigaste operativa improvisationsförmågorna var den spontana, den kreativa och den manusbaserade.

Spontan operativ improvisation innebär att tänka utanför boxen, att reagera snabbt på oväntade möjligheter och att agera utan särskilt mycket eftertanke. Kreativ operativ improvisation innebär förmågan att utveckla innovativa lösningar, vilket kräver öppenhet för ny marknadsutveckling och förmåga att tillämpa ett praktiskt tillvägagångssätt, till exempel genom att kombinera information med intuition. Manusbaserad operativ improvisation innebär att agera med målmedvetenhet och beslutsamhet, att upprätthålla ett genomtänkt fokus, att genomföra analyser och formulera mål.

– Företag som lyckas bygga, modifiera och utöka den operativa improvisationsförmågan är mer benägna att i ett tidigare skede bli internationella, sammanfattar Gabrielsson.

Länk till publikationen:
Chetty, S.; Gabrielsson, P.; Gabrielsson, M. (2024). “Dynamic improvisation capabilities as a learning mechanism in early internationalizing firms”, Journal of World Business, https://doi.org/10.1016/j.jwb.2024.101531