Vasa

|
15.09.2023
Den fjärde SDG-veckan på Hanken ansluter sig till firandet av Global Goals Week för att påskynda åtgärder, medvetenhet och ansvarsskyldighet för de globala målen för hållbar utveckling. Evenemangen äger rum 15-24 september 2023.
|
15.09.2023
Välkommen att delta i A Sustainable Tomorrow Hub på Hanken, som arrangeras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Konferensen är på svenska.
|
24.08.2023
Välkommen till introdagar på Hanken
|
17.11.2023
Hanken ordnar Öppet hus i Vasa fredag 17 november 2023. Under Öppet hus är alla välkomna till Hanken för att bekanta sig med våra utbildningar, studierna, studielivet och Hanken som helhet. Välkommen!
|
05.09.2023
Svenska handelshögskolans inskription äger rum tisdagen den 5 september 2023 kl. 13.00 i Hankens festsal i Vasa.
|
22.09.2023
Betygsutdelning för studerande som fått sitt kandidat-, magister- eller doktorsbetyg med betygsdatum 31.7
|
11.08.2023
Den 4:e Vaasa Banking Research Workshop kommer att äga rum den 11 augusti 2023 i Vasa, Finland. Workshopen organiseras av Hanken Svenska handelshögskolan och Vasa universitet och kommer att äga rum på Hanken Svenska handelshögskolans campus i Vasa.
|
07.06.2023
Hankens Teaching Evaluation Committee anordnar undervisningsprov för forskardoktor Maria Ehrnström-Fuentes den 7.6.2023 kl 10 i rum V312 i Vasa.
|
06.09.2023
Välkommen på Vaasa Campus Festival onsdagen 6.9 kl. 16:00-23:00!
|
Vasa stadsbibliotek kommer att byta bibliotekssystem. Huvudbiblioteket och närbiblioteken kommer att vara stängda under systembytet 22.5 – 6.6.2023. Under den här tiden kan inte webbiblioteket användas.