Vasa

|
01.02.2024
Välkommen på kick-off för Mentorskapsprogrammet 2024!
|
Högskolan och de olika enheterna har avvikande öppettider i Helsingfors och Vasa under jul och nyår. På Hankens webbplats kan du se hur vi håller öppet!
|
23.11.2023
Hankens Center för språk och kommunikation anordnar provföreläsningar för kandidater som sökt universitetslärarvakansen i finska den 23.11.2023 kl. 13:00 – 13:20 och 14:00 – 14:20 i rum V305 i Vasa.
|
04.12.2023
Välkommen på en mysig glögg med Karriärtjänsterna!
|
14.11.2023
Forskardoktor Man Yang från Institutionen för företagsledning och organisation håller en provföreläsning den 14.11 kl 15.00-15.30 på Hanken i Vasa. Rubriken är The internationalisation of international new ventures (INVs).
|
17.11.2023
During this workshop we seek answers to the question, what it would mean to ‘take nature seriously’ in teaching, research and in practice in a way that embody our deepest aspirations for organising for a better world?
|
Bloombergs dagliga datagräns har blivit överskriden under oktober! Det betyder att man kan inte ladda ner datan i Excel add-inen tills 1.11! Detta påverkar varje Bloomberg Terminal konton. Vanlig användning av databasen fungerar som normalt.
|
01.11.2023
Det ordnas en infosession för kandidatstudenter på årskurs 2 och äldre som enligt studieplanen ska åka på utbyte under höstterminen 2024.
|
Det ordnas infosessioner för kandidatstudenter på årskurs 2 och äldre som enligt studieplanen ska åka på utbyte under höstterminen 2024.
|
10.10.2023
Välkommen på frukost med karriärtjänsterna!