Tillbaka på campus

Plats
Helsingfors,
Vasa
Rum
Olika utrymmen
Back to campus banner
Tillbaka på Campus 13.9.2023 - Hanken i Helsingfors och Vasa

Välkomna tillbaka till en ny termin! Under evenemanget kommer det bland annat att finnas möjlighet att träffa studieservice och andra stödtjänster för studerande. Det ordnas även AI-infotillfällen där det finns möjlighet att bekanta sig närmare med Hankens AI-riktlinjer. Det ordnas huvudämnesinfosessioner för vissa grupper av studerande. 

Tidtabellen ser ut så här:

Kl. 10.15-11.15 Huvudämnesvisa infosessioner/kandidatnivån: information om studierna i ämnet på kandidatnivå. Målgrupp: kandidatstuderande åk II som nyligen valt huvudämne. Se salar nedan.  

Helsingfors:
•    Entreprenörskap och företagsledning i A306
•    Företagsledning och organisation i A307
•    Finansiell ekonomi i Maxen
•    Handelsrätt i A308
•    Marknadsföring i A305
•    Nationalekonomi i A409 
•    Redovisning i A309

Vasa:
•    Företagsledning och organisation i 305
•    Finansiell ekonomi i 312
•    Handelsrätt i 105
•    Marknadsföring i 306 
•    Redovisning i 236 

kl.10-15-11.15 AI-infosession (på svenska) i festsalen i Helsingfors med streaming till auditorium 142 i Vasa. Alla studerande bör bekanta sig med Hankens riktlinjer för hur AI-baserade verktyg får och inte får användas i studierna – kom och lär dig det viktigaste under den här infosessionen! Det är även möjligt att delta i infosessionen via Teams. Länk till Teams-möte: Click here to join the meeting Opens in new window

Kl. 11.15-13.00 Back to Campus-mässa i foajén. Med bl.a.: studentkåren/studentföreningen, stödhankeiterna, studiepsykolog, studiecoach, Folkhälsan: projekt Växthus, Unisport, Karriärtjänster, studentpräst. Det ordnas en skattjakt där du kan vinna halarmärken!

kl. 12.30-13.30 AI infosession (in English) in the Assembly Hall in Helsinki with streaming to auditorium 142 in Vaasa. All students should familiarize themselves with Hanken’s guidelines for the use of AI-based tools in the studies – join this info session to learn the do’s and don’ts when it comes to AI in your studies. It is possible to join the infosession in Teams. Link to the Teams meeting: Click here to join the meeting Opens in new window

kl. 12.30-13.00 Studievägledarna presenterar examensstrukturen för magisterstuderande (som avlagt kandidatexamen på Hanken och som nu inleder sina magisterstudier) på svenska i Maxen / rum 308 i Vasa, sedan går de till huvudämnesvisa möten, se klassrummen nedan.

Kl. 13.00-14.00 Huvudämnesvisa infosessioner/magisternivån: information om studierna i ämnet på magisternivån. Målgrupp: nya magisterstuderande på svenska utbildningen (som avlagt kandidatstudierna vid Hanken). Se salar nedan.  

Helsingfors:
•    Entreprenörskap och företagsledning i A304
•    Företagsledning och organisation i A305
•    Finansiell ekonomi i Maxen
•    Handelsrätt i A308
•    Logistik i A303
•    Marknadsföring i A411
•    Nationalekonomi: (det ordnas inte en huvudämnessession för dessa studerande 13.9 utan de hade sin ämnessession i augusti)
•    Redovisning i A307

Vasa:
•    Företagsledning och organisation i 305
•    Finansiell ekonomi i 312
•    Handelsrätt i 105
•    Marknadsföring i 306
•    Redovisning i 236