|
15.09.2023
Välkommen att delta i A Sustainable Tomorrow Hub på Hanken, som arrangeras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Konferensen är på svenska.
|
Members of Hankens Sustainability group and the inspector form WWF Green office participated in the audit.
|
Vi eftersträvar att vara koldioxidneutrala år 2030. Vi använder WWF:s Green Office som environmental management system (EMS).