Hankendagen 2024: Framtidens ekonomi

Plats
Vasa,
Online
Rum
Festsalen
Hankendagen 2024: Framtidens ekonomi
Anmäl dig till årets höjdpunkt där vi diskuterar frågor kring framtidens ekonomi! Den årliga Hankendagen ordnas 22 maj 2024 som ett hybridevenemang med sändning från Hanken i Vasa. Hankendagens traditionella middag ordnas på restaurang Seglis.

Program 

13:30

Dörrarna öppnas
(Sändningen öppnas 13.45)

14.00-18.00

Välkommen & aktuellt på Hanken
Ingmar Björkman, rektor, Svenska handelshögskolan

Keynote: Framtidens ekonomi - hur skall det gå för oss?
Stefan Ingves, ekon. dr., tidigare riksbankschef vid Sveriges riksbank

Diskussion med Stefan Ingves
Ledd av Emilia Vähämaa, Wärtsilä biträdande professor i finansiell ekonomi, Svenska handelshögskolan

Paus (15.30-16.00)

Finlands ekonomi – möjligheter och utmaningar
Penna Urrila, direktör & chefsekonom, Finlands Näringsliv EK

Diskussion: Historien i bakfickan, blicken mot framtiden
Ledd av Nina Ingves, verksamhetschef, Hanken Business Lab

  • Paula Erkkilä, verkställande direktör, Österbottens handelskammare
  • Kristian Schrey, verkställande direktör, Viexpo 
  • Penna Urrila, chefsekonom & direktör, Finlands Näringsliv EK
  • Maria Östergård Käld, Senior Advisor, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Utnämning av Årets alumn 2024 i Vasa

Avslutande ord

17.15 Mingel på Hanken 

18.30 Cocktail & middag på restaurang Seglis (Uddnäsvägen 14)

Hankendagens programledare är Minna Kullas, näringslivskoordinator på Svenska handelshögskolan.

Deltagande

Det är möjligt att delta i Hankendagen både på Hanken i Vasa och online. 

Anmäl dig här

Sista anmälningsdagen är 9.5.2024. 

  • Seminariedagen (på plats eller online) 0 €
  • Seminariedagen och middag (inklusive dryck) 90 €
  • Seminariedagen och middag (med alkoholfri dryck) 75 €
  • Endast middagen (inklusive dryck) 90 €
  • Endast middagen (med alkoholfri dryck) 75 €

Betalningen för middagen sker i samband med anmälan (förhandsbetalning krävs för fullbordad anmälan). Observera att sista datum för annullering är 9.5.2024, varefter det inte längre görs några återbetalningar. 

Dagens talare

Bild på Stefan Ingves

Stefan Ingves
Ekon. dr., tidigare Riksbankschef

Stefan Ingves var Riksbankschef 2006–2022, Chef för IMFs Avdelning för Finansiella och Monetära system 1999-2005, vice Riksbankschef 1994-1998. Han har också varit Generaldirektör för Bankstödsnämnden under 90-talskrisen och Finansråd i Finansdepartementet. Ingves har haft en lång rad internationella uppdrag bland annat ordförande i Baselkommittén fört Banktillsyn och är idag styrelseordförande i The Toronto Centre for Leadership Training of Supervisors. Ingves är Ekon. Dr. vid Handelshögskolan i Stockholm, Hedersdoktor vid Hanken samt Kommendör av I klass Finlands Vita Ros och har mottagit Serafimerorden 12:e storleken.

Emilia Vähämaa

Emilia Vähämaa
Wärtsilä biträdande professor, Svenska handelshögskolan

Emilia Vähämaa är Wärtsilä biträdande professor i finansiell ekonomi vid Svenska handelshögskolan i Vasa. Inom sin forskning fokuserar Vähämaa på hållbara investeringar, corporate governance och banker. Hon är en aktiv talare i media och utbildar till exempel bankpersonal och Hanken Winter School studenter kring hållbara investeringar. Hon har publicerat bland annat i Journal of Business Ethics, Finance Research Letters och Journal of Financial Services Research.

Bild på Penna Urrila

Penna Urrila
Chefsekonom & direktör, Finlands Näringsliv EK

Penna Urrila (f. 1976), pol.mag. (Helsingfors Universitet). Jag har jobbat som nationalekonom för finska näringslivsföreningar sedan 2001. Sedan 2018 har jag varit chefsekonom och direktör på Finlands Näringsliv EK. Vid sidan om mitt huvudjobb har jag haft styrelseuppdrag i bl.a. pensionsbolaget Elo samt olika stiftelser och föreningar. 

Nina Ingves

Nina Ingves
Verksamhetschef, Hanken Business Lab

Nina Ingves har en lång bakgrund inom utbildning, företagsrådgivning och företagsamhetsfostran, idag jobbar hon med dessa teman på Hanken Business Lab i Vasa. Nina är även företagare själv med verksamhet som fokuserar på den välmående människan och organisationen genom bland annat Business & Life coaching. Nina har utexaminerats från Hanken i Vasa 2004 och utsågs till årets alumn 2016.

Bild på Paula Erkkilä

Paula Erkkilä
Verkställande direktör, Österbottens handelskammare

FD Paula Erkkilä arbetar som VD för Österbottens handelskammare. Hon har en central roll i att främja Österbottens näringslivet och skapa en gynnsam businessmiljö för företagen genom olika initiativ och tjänster. Österbottens handelskammare representerar en omfattande del av regionens näringsliv: över tusen medlemmar tillsammans sysselsätter cirka 70 procent av regionens arbetskraft. Handelskammarens uppdrag är att stödja den exportdrivna regionen och dess företag till framgång genom att stärka regionens attraktionskraft och behålla tillgången på kompetent arbetskraft, bra tillgänglighet och en fungerande infrastruktur samt regionens attraktionskraft och investeringar. 

Kristian Schrey

Kristian Schrey
Verkställande direktör, Viexpo

Kristian Schrey är ekonom och VD. De senaste sju åren har jag arbetat som VD på Viexpo där vi hjälper företag med export och internationalisering. Tidigare har jag också själv varit företagare i olika branscher. Nybliven tvåbarnsfar som bor med familjen på Vasklot i Vasa. Utexaminerad från Hanken 2011 och har också utfört ingenjörsstudier på Novia.

Bild på Maria Östergård Käld

Maria Östergård Käld
Senior Advisor, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Maria Östergård Käld utexaminerades från Hanken i Vasa som ekonomie magister 2004 och har arbetat inom finansbranschen i över 20 år. För tillfället jobbar Maria som Senior Advisor för Lokaltapiola Kapitalförvaltning Ab. Hon har även innehaft olika förtroendeuppdrag inom stiftelser och föreningar. Maria har agerat som en aktiv mentor för flera studenter i Hankens mentorskapsprogram genom åren och bidrar idag som medlem i Hankens styrelses donationsutskott.

Frågor

Det finns möjlighet att ställa frågor till talarna via anmälningsformuläret. Om det uppstår frågor kring evenemanget så går det bra att höra av sig till alumni@hanken.fi

Vi ses på Hankendagen!


Hankendagens program är gratis och går på svenska. Evenemanget riktar sig till alumner från Svenska handelshögskolan, men är även öppet för studenter, personal och representanter från partnerföretag att delta. 

Mera information om evenemanget skickas till anmälda per e-post när evenemanget närmar sig.

Hanken förbehåller rätten till eventuella ändringar i programmet.

(This event is held in Swedish)