Introduktionsdagar för nya studeranden

Plats
Helsingfors,
Vasa
Välkommen till introdagar på Hanken

Introduktionsdagarna ordnas enligt följande: 

Kandidatstuderanden, 24.8, 25.8 och 28.8 2023

Mera information finns här. 

Magisterstuderanden, 29-31.8 2023

Mera information finns här. 

Öppna universitetet, snabbleden, 
28.9, 29.8 och 30.8 
 

Mera information till de nya studeranden ges av studiebyrån.