|
23.05.2024
En seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Prof. Jan Bebbington from Lancaster University will talk about her new research: Accounting infrastructures for biodiversity outcomes.
|
07.12.2023
En ny seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Sabine Dörry will talk about her new research: Linking alternative economies and sustainable finance with regional development: the examples of France, Germany and Luxembourg
|
04.10.2023
En ny seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Eija Vinnari will talk about her new research: Accounting, accountability and animals: negotiating the promises and pitfalls of quantification.
|
15.09.2023
Välkommen att delta i A Sustainable Tomorrow Hub på Hanken, som arrangeras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Konferensen är på svenska.
|
23.05.2023
En ny seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Prof. Lehner will talk about his new research.

Title: The political-theory performativity of social and environmental accounting

My research focuses on the political-theory performativity of social and environmental accounting (SEA) towards a sustainable and equitable future society. Karen Barad’s agential realism, emphasizing the entanglement of SEA actors and practices in a political apparatus, is used as a framework for understanding and conceptualizing the underlying ethico-onto-epistemological (EOP) assumptions. Bridging accounting and organizational theory and using a Baradian lens on the illustrative case on the Task Force for Climate related Disclosures (TCFD), I introduce a recursive model of SEA’s political-theory performativity that is firmly embedded in these assumptions.
|
En nyintroducerad EU föreskrift kommer förplikta medlemsländerna att implementera skild textilavfallsinsamling senast 2025.
Tags
|
Målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) ingår i FN:s 15-årsplan Agenda 2030 för att främja en hållbar global utveckling. Hanken har utvecklat en MOOC, en online-kurs öppen för alla, om de globala målen och hur vi kan arbeta för att uppnå dessa. Kursen startar på den sociala utbildningsplattformen FutureLearn den 31 augusti. Denna text är en del av denna MOOC och en förhandstitt på några av de frågor vi kommer att ta upp på kursen. Som en del av att lära oss hur de globala målen hanterar miljödimensionen av hållbarheten reflekterar vi över vilka åtgärder som krävs för en miljömässig hållbarhet:
|
Vi eftersträvar att vara koldioxidneutrala år 2030. Vi använder WWF:s Green Office som environmental management system (EMS).