| Pressmeddelande

Pressmeddelande

|
Fazerstipendium går i år till Simone Falck. Stipendiet är på 15 000 euro och tilldelas en Hankenstudent med stark värdegrund och goda prestationer.
|
Handelshögskolan BI har utsett Svenska handelshögskolans nuvarande rektor Karen Spens till sin nya rektor från och med 1 augusti 2022.

|
Christoph Vitzthum har valts till ordförande för Svenska handelshögskolans nya styrelse. Vitzthum valdes vid styrelsens konstituerande möte 14.1.2022. Till styrelsens viceordförande valdes Janne Larma.
|
Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 3 december 2021 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2022–31.12.2024.
|
Professor Luk Van Wassenhove är en pionjär inom området för humanitära operationer. Han strävar efter att kombinera teori och praktik genom att: (i) hitta relevanta problem i praktiken av humanitära operationer, (ii) använda rigorösa forskningsmetoder för att få insikter om dessa problem, (iii) publicera sina resultat i peer-granskade journaler, pedagogiska fallstudier och andra publikationer, och (iv) ge tillbaka till praktiken genom implementerbara rekommendationer. Luk är också mycket generös med sin tid och bidrar aktivt till att stärka forskarsamhället.
|
Universitetens vicerektorer för utbildning har kommit överens om att inleda ett för universiteten gemensamt utvecklingsprojekt för antagningen av studerande: urvalsproven ska digitaliseras, utvecklas innehållsmässigt och mängden urvalsprov kommer att minska avsevärt.
|
Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen Räkna med Hanken. Donationen lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,8 miljoner euro.
|
Hanken Svenska handelshögskolans rektor Karen Spens har blivit invald i styrelsen för ackrediteringsorganisationen Association of MBAs & Business Graduates Association.
|
Hanken deltar i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten som medfinansiering till insamlade medel.
|
Professor Kaj Storbacka blir ny prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer vid Hanken Svenska handelshögskolan. Som prorektor ansvarar Storbacka för utvecklingen av Hankens relationer till näringslivet och medelsanskaffning.