| 03.12.2021

Hanken valde ny styrelse

Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 3 december 2021 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2022–31.12.2024.

Interna medlemmar

De interna medlemmarna nomineras och väljs av högskolans personal. Följande personer har blivit invalda som interna medlemmar i den nya styrelsen:

Mats Ehrnrooth, professor i företagsledning och organisation
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, biträdande professor inom företagsledning och organisation
Viveka Ekholm, kvalitetssäkringskoordinator

Studentmedlemmar

Studentkåren väljer två egna representanter till styrelsen. Universitetskollegiet fastställde studentkårens förslag på studentrepresentanter:

Jennifer Holmberg, ekonomie studerande
Sebastian Ståhlberg, ekonomie studerande          

Externa medlemmar

De externa medlemmarna väljs av universitetskolleget på förslag av ett valutskott. Följande externa medlemmar valdes till Hankens nya styrelse:

Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, arbetande styrelseordförande, eQ Oyj
Janicke Rasmussen, Dean Master, BI Norwegian Business School
Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid högskolan. Den har 10 medlemmar, varav fyra är anställda vid högskolan, fyra är externa och två representerar studenterna. Styrelsen utser en av de externa medlemmarna till ordförande och en till vice-ordförande.