| 22.06.2022

Rektorsskifte vid Hanken: Karen Spens lämnade över sitt uppdrag till Ingmar Björkman

Hanken har en ny rektor Ingmar Björkman
Svenska handelshögskolans avgående rektor Karen Spens gav på onsdagen den 22.6.2022 över uppdraget som rektor till professor Ingmar Björkman vid en högtidlig ceremoni.

Karen Spens är vald till ny rektor på BI Norwegian Business School (Handelshøyskolen BI) i Norge. I sitt avskedstal lyfte Spens fram de framgångar Hanken haft på många fronter de senaste åren: högt antal sökande, en lyckad medelinsamlingskampanj och en hög andel internationella forskare och lärare. Det var med vemod Spens såg tillbaks på sin tid som rektor vid Hanken.

- Det som jag kommer att sakna är den stämning, den gemenskap och den Hankenanda som vi har. Ett stort tack än en gång till er alla som jobbat för vårt gemensamma Hanken. Ordspråket en gång en hankeit, alltid en hankeit, stämmer verkligen - Hanken kommer alltid att stå mig nära, även om jag nu går vidare mot nya utmaningar i Norge, sade Spens.

Hankens blivande rektor Ingmar Björkman kommer från Aalto-universitetets handelshögskola där han har verkat som dekanus för skolan åren 2012-2019 och som professor i internationell företagsledning sedan år 2016. Han tillträder 1.8 2022 och mandatperioden är fem år. Björkman gläder sig åt att återvända till sin alma mater där även han har många fina minnen.

– Hanken har ett gott rykte som en forskningsorienterad handelshögskola med en stark position i Finland och mycket engagerade alumner. Jag ser mycket fram emot att samarbeta med hela Hanken för att fortsätta erbjuda våra studenter en möjligast högklassig och relevant utbildning samt höja ambitionsnivån och genomslagskraften av vår forskning, sade Björkman.

På fotografiet Ingmar Björkman, styrelseordförande Christoph Vitzthum och Karen Spens.

För mer information:
Marlene Günsberg
Kommunikationsspecialist
Tfn 040 3521 212
E-post: marlene.gunsberg@hanken.fi