| 14.01.2022

Christoph Vitzthum ny styrelseordförande för Hanken

Christoph Vitzthum Hankens nya styrelseordförande
Christoph Vitzthum har valts till ordförande för Svenska handelshögskolans nya styrelse. Vitzthum valdes vid styrelsens konstituerande möte 14.1.2022. Till styrelsens viceordförande valdes Janne Larma.

Christoph Vitzthum efterträder hedersdoktor Jannica Fagerholm, som avslutade sin 14 år långa förtjänstfulla karriär i Hankens styrelse vid årsskiftet.

- Vi är väldigt glada över att få en så erfaren och inspirerande ordförande, vi ser fram emot att få jobba med honom och den nya styrelsen och utveckla Hanken tillsammans. Jag vill dessutom tacka avgående ordförande Jannica Fagerholm för hennes fantastiska insats för Hanken, säger Karen Spens, rektor för Svenska handelshögskolan.

Christoph Vitzthum är koncernchef för Fazer-koncernen sedan 2013. Tidigare har han arbetat i olika ledande positioner inom Wärtsilä. Därtill är han ordförande i Konecranes Oyj samt Varmas förvaltningsråd, ledamot i Nordstjernan AB, Oras Invest Oy, samt CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation.

- Det är med stort intresse och entusiasm jag åtar mig detta uppdrag. Hanken har under de senaste åren gjort enorma framsteg och jag hoppas tillsammans med den övriga styrelsen kunna fortsätta det viktiga arbetet till förmån för samtliga intressenter, kommenterar Christoph Vitzthum.

Hankens universitetskollegium valde den 3 december 2021 en ny styrelse som började sin mandatperiod 1.1.2022. Styrelsen har 10 medlemmar, sex från högskolesamfundet och fyra externa.

De externa medlemmarna är:

Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, arbetande styrelseordförande, eQ Oyj
Janicke Rasmussen, Dean Master, BI Norwegian Business School
Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer

De interna medlemmarna är:

Mats Ehrnrooth, professor i företagsledning och organisation
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, biträdande professor inom företagsledning och organisation
Viveka Ekholm, kvalitetssäkringskoordinator
Jennifer Holmberg, studentrepresentant
Sebastian Ståhlberg, studentrepresentant