|
Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro.
|
I samband med Svenska handelshögskolans 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro.
|
Din insats som alumn är viktig för oss!
|
Din donation bidrar till byggandet av ny kunskap och stöder Hankens utveckling som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola.
Tags