|
Inkomna donationer styrs till kärnverksamheten samt specialsatsningar och stöder Hanken som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola.