| 03.02.2017

Hanken höjer målsättningen för sin medelinsamlingskampanj

Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro.

Den nya målsättningen bottnar i både tilltro till och förhoppning på att allt fler ställer upp på slutrakan.– Det betyder otroligt mycket att många ställer upp och visar att de tror på Hanken. Tack vare alla donationer kan Hanken fortsätta utvecklas som en svenskspråkig, internationell och självständig handelshögskola med fokus på högklassig och konkurrenskraftig forskning och utbildning, säger rektor Karen Spens.Att kampanjen är på slutrakan syns även på andra sätt. I december lanserade Hanken utmaningskampanjen Alumni Challenge där en grupp alumner matchar alla alumndonationer 1:1 under 6 månader. Alumnmatchningen fungerar som en hävstång till den redan utlovade statliga matchningen. Initiativet belyser vikten av varje donation och värdet av det breda stöd Hanken har bland sina alumner.Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har hittills inbringat ca. 7,7 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64