|
Hanken har mottagit en tilläggsdonation från Liikesivistysrahasto på 250 000 euro. Detta är den andra donationen och Liikesivistysrahasto har därmed donerat totalt en halv miljon euro till kampanjen HANKEN RETURNS.
|
Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro.