| 01.09.2016

Hanken inleder sitt 108:e läsår med miljondonation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse

I samband med Svenska handelshögskolans 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro.

I och med donationen från den svenska Familjen Erling-Perssons Stiftelse har medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS hittills samlat in över 6 500 000 euro. Det är den andra donationen stiftelsen gör till Hanken.- Vi har iakttagit hur väl Hanken förvaltat insamlade medel och vilka effekter det fört med sig. Det visar tydligt att donationer till universitetet har direkt effekt på såväl undervisningen och forskningen som på samhället i stort. Forskning och utveckling är absolut avgörande för länders framtid och med denna donation hoppas vi kunna bidra till fortsatta framsteg, säger stiftelsens ordförande Stefan Persson.Stiftelsens motivering följer de huvudpunkter Hankens rektor Karen Spens förde fram i sitt inskriptionstal.- Framtidens universitet står inför stora förändringar och utmaningar. För att kunna möta dessa krävs samarbete både vad gäller forskning och undervisning. Med hjälp av innovativt tänkande och entreprenörsanda kan vi också få Finland på fötter, betonade rektor Spens i sitt tal.Enligt rektor Spens bör universiteten också hitta kompletterande finansieringskällor som stöd för sin verksamhet.- Det är med stor glädje och djup tacksamhet Hanken tar emot denna betydelsefulla donation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och vi känner både ödmjukhet och stolthet för det förtroende denna donation visar för Hanken, säger rektor Karen Spens.Familjen Erling-Perssons Stiftelse inrättades år 1999 till minne av Erling Perssons många gärningar. Stiftelsen har sin ekonomiska grund i donationer från Stefan Persson, ordförande i H&M, och stöder forskning inom ekonomi och medicin samt projekt som främjar barns och ungdomars utveckling.Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat mer än 6,5 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.För mera information var god kontakta fundraisingchef
Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, tfn 040-560 59 64.