Marcus Wallenbergs Stiftelse

News: 
9.5.2016
Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 100.000€ till Hanken.