rektors tal

News: 
2.9.2016
I sitt inskriptionstal kommenterade Hankens rektor Karen Spens trycket mot större högskoleenheter med att "litet också kan vara vackert".
News: 
1.9.2016
I samband med Svenska handelshögskolans 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro.