|
Melina Weckman fick med hjälp av en mentor klarhet i sina tankar kring vad hon vill med sin karriär. För mentorn Oskar Storsjö hjälpte mentorskapsprocessen honom att utveckla sitt ledarskap.
|
Hankens mentorskapsprogram
|
Din insats som alumn är viktig för oss!