| 16.02.2017

Undervisnings- och kulturministeriet stöder svenskt vägledningscentrum

Hanken är med och bygger upp ett nytt svenskt vägledningscentrum i Helsingfors. Centret grundas med medel som Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut som specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen i Finland.

Det nya centret skapas av Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet utöver initiativtagaren Arcada. Målsättningen är  att erbjuda högskoleneutral information och handledning.

Vägledningscentret strävar efter att göra studiestigarna från yrkesutbildning och gymnasier till högskolorna så smidiga som möjlig. Utöver andra stadiets studerande som söker studieplats kommer centret att betjäna studerande vid de svenska högskolorna i Helsingfors. Det nya vägledningscentret erbjuder också handledning för arbetslivet.

– Studenterna har ett behov av studie-, livs- och karriärhanteringsfärdigheter. Vägledningen har ändrat karaktär under de senaste åren. Nu behövs karriärshanteringsfärdigheter under hela den yrkesverksamma karriären, konstaterar studie- och personalchef Annika Stadius vid Arcada.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade universiteten och yrkeshögskolorna sammanlagt 25 miljoner euro i specialunderstöd för att utveckla högskoleutbildningen. Hanken är också delaktig i två andra projekt som beviljats understöd. Hanken ska leverera en modul i företagsansvar som ingår i en biämneshelhet för icke-ekonomistuderade och ett annat delprojekt, Unips (University pedagogical Support), för utbildning av lärare i olika digitala undervisningsverktyg.

Läs mera om centret på Arcadas webbsida.