| 11.10.2017

Högskoleneutralt vägledningscenter på svenska i Helsingfors

Projektet Vägledningscenter på svenska i Helsingfors körde igång under våren 2017. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Arcada, Hanken, Konstuniversitetet och Helsingfors universitet och finansieras av UKM.

Syftet med projektet är att förmedla information om allt utbildningsutbud som erbjuds på svenska i Helsingfors av Helsingforsalliansens högskolor. Centret kommer att erbjuda vägledning främst för andra stadiets studerande och även stöd för studiehandledare i deras arbete.Du som medlem av personalen vid Hanken kan bli kontaktad gällande frågor kring studiemöjligheter på svenska. Vi ber dig vänligen bistå centret med de frågor och hjälpa dem hitta den information som behövs för Vägledningscentret.Information om bl.a. studieutbud, antagning, språkkrav och service på svenska kommer sedan att sammanställas och presenteras på webbsidan www.studeraihelsingfors.fi.För mera information: Projektledare Annika Stadius, annika.stadius@arcada.fi
eller projektkoordinator Ida Söderlund, ida.soderlund@arcada.fi